Zapojte do programu Športom proti obezite detí v aplikácii iWatt aj vašu školu!

Rozhýbte svojich žiakov

aj ich rodičov

Aktivujte vašich zamestnancov

a zlepšite ich život

Nemusia byť atléti

aj chôdza sa počíta

Nepotrebujú špeciálne vybavenie

stačí len smartfón

ilustrace pohybu

Čo je iWatt?

 • iWatt je mobilná aplikácia, ktorá umožní vašim žiakom, rodičom, učiteľom a priaznivcom školy prežiť spoločné športové zážitky aj na diaľku a mimo vyučovacích hodín.
 • Pomáhame deťom, žiakom a celému edukatívnemu odvetviu napredovať v problematike detskej obezity a utužujeme vzťahy od tých najmenších až po starých rodičov.
 • Vďaka pohybu žiakov, detí a každého zapojeného používateľa, ktorý sa pridá medzi podporovateľov, pomáhame športovým projektom a samotným športovým klubom na celom Slovensku.
 • Ukážte vašim deťom, rodičovskej rade, kolektívu učiteľov, že vám záleží na budúcnosti našej krajiny a hlavne zdravia, ktorému prispieva práve pozitívna energia.
Chcem vedieť viac
Každý pohyb sa ráta

Čo je iWatt a ako ho aplikovať do vašej školy?

 • iWatt premieňa pohybové aktivity žiakov, rodičov, známych alebo priaznivcov tried a školy na virtuálnu menu pozitívnej energie – body. Generovaním pozitívnej energie získavajú žiaci pre svoju triedu alebo školu lepšie skóre, na základe ktorého sa pohybuje v rebríčku ale zároveň pozitívnu energiu môžu darovať športovým klubom ktoré bojujú o sponzorské finančné prostriedky vo svojej lige alebo ich vymeniť za užitočné predmety alebo služby v našom Energy Shope.
 • V iWatte môžu súťažiť medzi sebou jednotlivé triedy, krúžky prípadne učiteľský zbor alebo môžu súťažiť medzi sebou školy v rámci mesta, okresu ale aj celej republiky čo dodáva väčšiu motiváciu k pohybu.
 • Súbežne popri súťažení tried alebo škôl vieme identifikovať najaktívnejších jednotlivcov – žiakov na úrovni tried alebo celej súťaže.
 • Chôdza, beh, cyklistika, lyžovanie, plávanie, joga… každý šport je pre nás dôležitý!
"Základnou myšlienkou tohto jedinečného projektu je vytvorenie priestoru pre aktívny životný štýl a moderné technológie pre žiakov, rodičov, priateľov a mnohých aktívnych ľudí. V spolupráci s iWatt tímom sme posunuli tento jedinečný projekt ďalej, zamerali sme sa na motivačný charakter projektu, na jeho dopad na zdravie ľudí, na environmentálny rozmer, na komunitu a prostredie, v ktorom žijeme."
Mgr. Radomír Leicher – riaditeľ školy EZŠZO

Ako sa zapojiť?

 • iWatt je zadarmo pre každého jedného používateľa teda Vášho žiaka, rodiča alebo priaznivca školy
 • Pohyb je možné merať priamo v iWatte alebo pomocou externých aplikácií (Strava, Garmin atď.) v mobilnom telefón alebo prostredníctvom iného zariadenia na meranie športovej aktivity ako napríklad smart hodinky.
 • Športovať môže každý jeden žiak, učiteľ, rodič alebo priaznivec kdekoľvek bez obmedzenia. Pri starších žiakoch napríklad aj na telesnej výchove, kde si vedia žiaci merať svoj výkon v aplikácii iWatt.
 • Vašu školskú alebo medzi školskú výzvu poprípade súťaž Vám vieme zrealizovať už do 14 dní.

Do you want to know more? Contact us

Download iWatt App, help the sports club or reward yourself!

Download on App Store Download on Google Play