Podmienky používania internetových stránok iWatt.sk

Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webových stránok spoločnosti iWatt s.r.o. bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam používania webových stránok spoločnosti iWATT s.r.o.. Rovnako sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. iWATT s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, tieto webové stránky nepoužívajte.

Používanie stránok

Spoločnosť iWATT s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov, či poskytnutých informácií z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, a tieto sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. - autorský zákon. Užívateľ stránok sa zaväzuje neporušovať autorské a iné práva duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na tejto webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú licencie alebo práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti iWATT s.r.o. nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje iWATT s.r.o. za účelom informovania verejnosti o ponukách produktov, službách a činnostiach spoločnosti iWATT s.r.o. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie, ani ďalšie formy komunikácie, ktoré budú prijaté, sa nebudú považovať za dôverné, ani súkromné a iWATT s.r.o. nepreberá ohľadom nich žiadnu zodpovednosť. iWATT s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy spôsobené používaním internetovej stránky, ktoré by vznikli akejkoľvek tretej osobe použitím týchto informácií. iWATT s.r.o. nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Príspevky používateľov

Akékoľvek materiály, informácie, či iné formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke, sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť iWATT s.r.o. nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie. Je zakázané uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Dostupnosť stránok

Spoločnosť iWATT s.r.o. robí všetko preto, aby jej stránky boli dostupné a použiteľné čo najširšou skupinou návštevníkov. Stránky sú vytvárané v súlade so štandardami medzinárodného konzorcia W3C a testované v rôznych internetových prehliadačoch. Niektoré stránky potrebujú pre správne fungovanie zapnutú podporu jazyka JavaScript. Stránky spoločnosti iWATT s.r.o. sú v súčasnosti použiteľné v aktuálnych verziách majoritných prehliadačov (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

Ochrana údajov

Pre spoločnosť iWATT s.r.o. je ochrana osobných údajov našich zákazníkov kľúčová. Dbáme preto na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti. Viac o pravidlách ochrany osobných údajov sa dočítate v nasledujúcom dokumente Pravidlá ochrany osobných údajov.

Registrácia a používanie aplikácie iWatt

Užívatelia nemôžu pristupovať do aplikácie bez registrácie, na prístup k funkciám aplikácie je nutné vytvoriť si uživatelský účet. Súhlasíte s poskytnutím presných, aktuálnych a úplných informácií počas procesu registrácie a vo všetkých ostatných prípadoch, keď používate aplikácii, a zaväzujete sa aktualizovať informácie, aby boli vždy presné, aktuálne a úplné.

Máme plné právo na základe vlastného uváženia odmietnuť alebo neumožniť vám registráciu a vytvorenie účtu v aplikácii iWatt. Váš účet je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem vás. Ste výhradne zodpovední za zabezpečenie hesla do vášho účtu. Za všetku činnosť, ktorá sa vyskytuje vo vašom účte, ste výlučne zodpovední a o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu ste povinný bezodkladne informovať spoločnosť iWatt s.r.o. Váš účet je majetkom spoločnosti iWatt s.r.o., jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenositeľné a neprevoditeľné, nededia sa a viažu sa výlučne na vašu osobu.

Zákazy

Ako užívateľ aplikácie nesmiete:

 1. uvádzať nepravdivé informácie o pohybových aktivitách, či už v rámci aplikácie alebo prostredníctvom softvéru tretích strán,
 2. použiť účet inej osoby,
 3. sa pri používaní aplikácie vydávať za inú osobu, vytvárať viac ako jeden účet,
 4. narúšať alebo poškodzovať aplikácii ani sa o to pokúšať,
 5. uverejňovať či používať softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu ohroziť, prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie služieb poskytovaných aplikáciou,
 6. používať automatické skripty pre zber informácií alebo inak pôsobiť na prevádzku aplikácie,
 7. používať aplikácii spôsobom porušujúcim platné právo, dobré mravy alebo tieto podmienky, alebo inak v súvislosti s jej používaním porušiť platné právo, dobré mravy alebo tieto podmienky,
 8. obchádzať vyššie uvedené zákazy.

Obmedzenie prístupu a zrušenie účtu

Podľa vlastného uváženia môžeme kedykoľvek rozhodnúť o obmedzení, blokovaní, pozastavení, deaktivácii alebo zrušení vášho účtu úplne alebo čiastočne, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v takomto prípade nebudete mať nárok na akúkoľvek kompenzáciu, že to môže mať za následok obmedzenie alebo zrušenie vášho prístupu k apikácii. Prístup k aplikácii a / alebo zrušiť účet si môžete aj sami. Upozorňujeme, že ak je váš účet zrušený, nemáme povinnosť odstrániť alebo vrátiť vám akýkoľvek obsah, ktorý ste do aplikácie pridali.

Zásady používania súborov cookie

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť iWATT s.r.o. používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

Používanie cookies

Jednotlivé stránky spoločnosti iWATT s.r.o. používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok prevádzkovaných iWATT s.r.o. vyjadrujete spoločnosti súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartfón alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Prečo používame cookies?

Cookies používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti, s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Na stránkach spoločnosti iWATT s.r.o. môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Webová stránka spoločnosti iWATT s.ro. používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktorými možno individuálne identifikovať návštevníkov. Zbierame iba všeobecné informácie o nastavení vášho počítača, vášho pripojenia na internet, ako je napr. váš operačný systém a platforma, vzorce prechádzania stránok a interakcie s našimi stránkami.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 1. Základné súbory cookie
  Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.
 2. Prevádzkové súbory cookie
  Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.
 3. Funkčné súbory cookie
  Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a i., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.
 4. Reklamné súbory cookie
  Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.
 5. Súbory cookie tretích strán
  Na stránkach spoločnosti iWATT s.r.o. sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti iWATT s.r.o. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť iWATT s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na webových stránkach iWATT s.r.o. používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartfón, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok na vašom zariadení.